این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
مهلت ارسال مقالات: 31 شهریور 30 مهر

اعلام نتایج داوری:           15 مهر   5 آبان

آخرین مهلت ثبت نام:      25 مهر  10 آبان

تاریخ برگزاری همایش: 1 و 2  آذرآدرس دبیرخانه: مازندران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی مکانیک

صندوق پستی:                     484

کدپستی:               47148-71167

تلفن:                    35501393-011

فکس:                  35501393-011

پست الکترونیک:  ichmt@nit.ac.ir
                    info@ICHMT2017.ir

کانال تلگرام:          ICHMT2017@
صفحه اصلی > کمیته اجرایی همایش
.: کمیته اجرایی همایش

 دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر رضوان عالمیان
                                                                     

 اعضای کمیته اجرایی (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر امید جهانیان


استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمشاهده صفحه شخصیدکتر 
سيد جمال حسيني پور


دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمشاهده صفحه شخصی
دکتر رضوان عالمیان


عضو گروه پژوهشی انرژی های دریاپایه

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمشاهده صفحه شخصی