این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
مهلت ارسال مقالات: 31 شهریور 30 مهر

اعلام نتایج داوری:           15 مهر   5 آبان

آخرین مهلت ثبت نام:      25 مهر  10 آبان

تاریخ برگزاری همایش: 1 و 2  آذرآدرس دبیرخانه: مازندران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی مکانیک

صندوق پستی:                     484

کدپستی:               47148-71167

تلفن:                    35501393-011

فکس:                  35501393-011

پست الکترونیک:  ichmt@nit.ac.ir
                    info@ICHMT2017.ir

کانال تلگرام:          ICHMT2017@
صفحه اصلی > کمیته علمی همایش
.: کمیته علمی همایش

  دبیر علمی کنفرانس: دکتر موسی فرهادی
                                                                     

 اعضای کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا)دکتر 
ابراهیم افشاری

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه اصفهان


مشاهده صفحه شخصی


دکتر مجتبي آقاجاني دلاور

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


مشاهده صفحه شخصی


دکتر امین بهزادمهر

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

 دانشگاه سیستان و بلوچستان


مشاهده صفحه شخصیدکتر امید جهانیان

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


مشاهده صفحه شخصی


دکتر سيدمسعود حسيني سروري

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه شهید باهنر کرمان


مشاهده صفحه شخصی


دکتررحیم خوشبختی سرای

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی سهند تبریز
 
 

مشاهده صفحه شخصیدکتر داود دوميري گنجي

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


مشاهده صفحه شخصی
 

دکتر عباس راميار 

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 
 

مشاهده صفحه شخصی


دکتر علي اكبر رنجبر

استاد دانشکده مهندسی مکانیک


دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 

مشاهده صفحه شخصی
   

دکتر 
محمد رهنما
 
استاد دانشکده مهندسی مکانیک


دانشگاه شهید باهنر کرمان
  

مشاهده صفحه شخصیدکتر روزبه شفقت

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک


دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 

مشاهده صفحه شخصی


دکتر قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه کاشان


مشاهده صفحه شخصیدکتر كورش صديقي

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 

مشاهده صفحه شخصیدکتر مجيد صفاراول

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

مشاهده صفحه شخصیدکتر مصطفی صفدری شادلو

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه INSA Rouen
 

مشاهده صفحه شخصیدکتر علي اكبر عالم رجبي

استاد دانشکده مهندسی مکانیک


دانشگاه صنعتی اصفهان
 

مشاهده صفحه شخصی


دکتر 
مجید عمیدپور

استاد گروه سیستم های انرژی


دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 

مشاهده صفحه شخصیدکتر موسی فرهادی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 

مشاهده صفحه شخصی
   

دکتر محمد کلته

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه گیلان
  

مشاهده صفحه شخصی
   

دکتر محمد حسن کیهانی
 
استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی شاهرود
  

مشاهده صفحه شخصیدکتر مفید گرجی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 

مشاهده صفحه شخصیدکتر محمدصادق ولی پور

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه سمنان
 

مشاهده صفحه شخصیدکتر محمود یعقوبی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه شیراز 
 

مشاهده صفحه شخصی